+36 20 521 0012 info@mediflexible.com
Välj en sida

Välkommen till mediFLEXible

mediFLEXible fokuserar sig på tillgängliga arbetsplatser inom vården och att hitta personer med de lämpligaste utbildningarna.
Vår internationella verksamhet inriktar sig på Sverige, men vi jobbar också för bl a arbetsgivare i Tyskland, Schweiz, Frankrike mm.
Förutom att hitta lämplig arbetskraft hjälper vi också sökanden att hitta jobb utomlands och vi ger dem den information och hjälp som behövs.
Vårt ändamål är att både våra klienter/partners och våra arbetssökande ska vara nöjda med våra tjänster.

Om företaget

mediFLEXible är ett ungerskt rekryteringsföretag, grundades i juni 2007. Vi har kontakt med sjukhus, internationella partnerföretag och de lokala myndigheterna. Vårt syfte med förmedlingen är att hitta lämpliga kandidater för våra kunder samt att hjälpa arbetstagarna med att hitta och starta sin framtid i det utvalda landet.

I vår databas har vi många sökande kandidater från olika länder bl a ungerska, bulgariska, rumänska, kroatiska, spanska, grekiska m m sjukvrdspersonal.

Vi har lång erfarenhet och vi tror på att uppriktighet och god attityd kommer att göra goda samarbeten i framtiden.

Vi har ramavtal med olika regioner i Sverige såsom:

 • Region Gävleborg
 • Region Skåne
 • Region Kalmar
 • Region Jönköping
 • Region Östergötland
 • Region Blekinge
 • Region Kronoberg
 • Region Värmland
 • Västra Götalandsregionen

Utöver dessa har vi rekryterat ett flertal sjukvårdpsersonal till Region Norrbotten och Region Västernorrland.

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av att:

 • hitta kvalitetssäkrade, professionella lösningar
 • hitta och förmedla de lämpligaste kandidaterna till våra klienter
 • erbjuda en heltäckande tjänst.

Våra tjänster

1. Språkkurs i svenska

Vi erbjuder intensivkurser i svenska både i lokaler i Budapest och i Bukarest. Vi har ett dubbelt syfte med kursen ”Svenska för sjukvårdspersonal”. Kursdeltagarna ska å ena sidan förses med goda kunskaper i både allmän och medicinsk svenska så att de ska kunna utföra ett bra arbete inom den svenska sjukvården. Å andra sidan är det tänkt att de ska bekanta sig med den svenska kulturen av idag genom att tillägna sig grundläggande kunskaper om rättsväsendet, vissa samhälleliga organisationer, massmedier, miljöfrågor osv.

Tonvikt läggs på de normer och värderingar som präglar den svenska sjukvården vilket gör att deltagarna senare på plats i Sverige snabbare och bättre kan anpassa sig till den nya arbetsplatsen och det svenska samhället.

Vi står till tjänst med att
– anordna kurser på vilken som helst nivå mellan nybörjare och C1-nivå för kandidaterna
– hjälpa dem att få en förståelse för arbetslivskultur i Sverige och baskunskaper om svenska samhällsförhållanden
– underlätta för deltagarna att anpassa sig till sin framtida miljö (både privat och på arbetsplatsen)
– öva vardagliga situationer
– bekanta sig med den medicinska terminologin samt att skriva medicinska rapporter
– öva patientsamtal/dialoger mellan läkare och patienter osv.

För att även kursdeltagarnas make/maka, sambo, partner eller barn i skolålder ska kunna finna sig tillrätta i det svenska samhället, kan de också delta i grundläggande språkutbildning (upp till B2-nivå).

2. Relocationsservice

Vi tillhandahåller praktiskt stöd i olika former till kandidaterna och deras familjer för att underlätta kandidatens anpassning till den nya tjänsten som läkare samt för kandidatens familj (alla medföljande vuxna och barn) att anpassa sig till det nya landet. Syftet är att

– lämna stöd till hela familjen (ansöka om personnummer, öppna bankkonto mm)
– hitta bostäder för kandidaterna
hitta skola och barnomsorg för kandidaternas barn
– organisera flyttningen till Sverige
– kontakta myndigheter och banker (Skatteverket) osv.

3. Hjälp med ansök om legitimation

Vi sköter den administrativa processen hos Socialstyrelsen med syftet att de kandidaternas svenska legitimationer och bevis om specialistkompetens ska kunna registreras så snart som möjligt efter språkutbildningen. 

4. Stöd kring integration

Vi anordnar kurs för svensk sjukvård och författningssamling samt olika typer av kurser för kulturträning med upplysningar om kulturskillnader, svensk mentalitet, samhäll mm.
Undervisningen i sjukvårdsjuridik syftar till att förbereda deltagaren för kommande yrkesutövning som sjukvårdspersonal i Sverige genom att ge dem tillfredsställande kunskapsnivå i svensk samhälls- och författningskunskap. Föreläsaren har en bakgrund som jurist inom en region i Sverige och har arbetat med hälso- och sjukvårdsjuridik i många år. Utbildningen ges i föreläsningsform samt självstudier och motsvarar 40 timmars utbildning.

 

 

Referenser

Vi utför vårt arbete på ett ansvarsfullt och noggrant sätt. Se andras erfarenheter och åsikter om oss.

”I have worked with mediFLEXible in 1,5 years and during this time recruited eight doctors with different specialties. Cooperation with mediFLEXible has worked very well. They work seriously and the contacts have worked very smoothly. I can highly recommend them.”

Carina Burman
Personalkonsult, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

 ”It has been a pleasure to cooperate with mediFLEXible, because I think it is a serious and trustworthy company who wants the absolute best for both their clients and the doctors!”

Kristina Mårtensson
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Verksamhetsschef Psykiatri

”Vi, i Landstinget Gävleborg, är mycket nöjda med vårt samarbete med Mediflexible. De är seriösa, tillmötesgående och flexibla i sitt arbetssätt.
mvh”

Ingela Kofoed Pedersen
Kompetensförsörjningsstrateg
Landstinget Gävleborg

Har du en fråga?

Vi svarar gärna på frågor, reagerar för noteringar och är öppna för samarbeten så kontakta oss gärna.

För svensktalande personal ring: Odett +36 20 489 2528

För engelsktalande personal ring:    László+36 30 385 7613

E-post: info@mediflexible.com Skype (SWE): mediflexible odett Skype (ENG): mediflexible

Postadress: Papkert u. 4. Pécs, Hungary, H-7629