1. Språkkurs i svenska

Vi erbjuder en mycket effektiv kurs i svenska på hög nivå som möjliggör att läkarna erhåller grundliga kunskaper i svenska, vilket i sin tur gör det möjligt att de effektivt kan kommunicera vid anställningstillfället.

Vi står till tjänst med att

– anordna kurser på B1, B2 eller C1-nivå för kandidaterna

– hjälpa dem att få en förståelse för arbetslivskultur i Sverige och baskunskaper om svenska samhällsförhållanden

– att underlätta för deltagarna att anpassa sig till sin framtida miljö (både privat och på arbetsplatsen),

– att öva vardagliga situationer

– att bekanta sig med den medicinska terminologin samt att skriva medicinska rapporter

– att öva patientsamtal/dialoger mellan läkare och patienter osv.

  1. Relokationsservice

Vi tillhandahåller stöd till kandidaterna och deras familjer. Syftet är

– att lämna stöd till hela familjen

– att hitta bostäder för kandidaterna

– att organisera flyttningen till Sverige

– att kontakta myndigheter och banker (Migrationsverket, Skatteverket) osv.

  1. Stöd kring integration

Vi anordnar kurs för svensk sjukvård och författningssamling samt olika typer av kurser för kulturträning med upplysningar om kulturskillnader, svensk mentalitet, samhäll mm.