mediFLEXible är ett ungerskt bemanningsföretag, grundades i juni 2007. Vi har kontakt med sjukhus, internationella partnerföretag och de lokala myndigheterna. Vårt syfte med förmedlingen är att hitta lämpliga kandidater för våra kunder samt att hjälpa arbetstagarna med att hitta och starta sin framtid i det utvalda landet.

I vår databas har vi många sökande kandidater från olika länder bl a ungerska, bulgariska, rumänska, lettiska, litauiska, spanska och grekiska läkare.

Vi har lång erfarenhet och vi tror på att uppriktighet och god attityd kommer att göra goda samarbeten i framtiden.

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av att

–          hitta kvalitetssäkrade, professionella lösningar

–          hitta och förmedla de lämpligaste kandidaterna till våra klienter

–          erbjuda en heltäckande tjänst.