Alapinformációk az Egyesült Királyságról

Munkavállalás

Az Egyesült Királyságbeli munkavállalásnak az orvosok szempontjából két kikerülhetetlenül fontos kritériuma van: a GMC regisztráció és a megfelelõ nyelvtudás.

GMC-regisztráció

A formális procedúra során a jelöltnek igazolnia kell a General Medical Council számára a végzettséget, a gyakorlatot és az erkölcsi feddhetetlenséget. Amennyiben a jelentkezõ minden szükséges dokumentumot a GMC rendelkezésre bocsájt, általában automatikusan megkapja regisztrációs számát, melynek birtokában jogosulttá válik képzettségének megfelelõ állást vállalni. Az eljárás költsége a britek részérõl az éves regisztrációs díj, azaz 390 GBP befizetését jelenti, esetenként további szükséges igazolások díjainak kifizetése mellett, a honi ügyintézés költsége pedig általában kb. 45 000 és 60 000 Ft között várható személyenként, egyedi esetekben jelentõs eltérések lehetségesek.

Folyékony angol nyelvtudás

A munkavégzés nyelve értelemszerûen az angol. A nyelvtudás szintjének követelményeit a munkavállaló határozza meg, mindenestre általában igen magas szintû, folyékony nyelvtudás szükséges. A szükséges gyakorlat a munkavégzés során nem megszerezhetõ, hiszen annak híján eleve nem nyerhet alkalmazást a jelentkezõ. A brit munkáltatók anyagilag nem támogatják a nyelvtanulást, hiszen elvárásuk a magas szintû, a jelentkezést megelõzõen önállóan megszerzett tudás.

Interjú

A munkáltató részérõl általában telefonos interjú elõzi meg a személyes meghívást a munkavégzés leendõ helyszínére. A látogatás költségeit a munkáltató különbözõ mértékben támogatja, ez esetenként eltérõ.

Szerzõdés

Jellemzõen –szinte kizárólag- rövid távú szerzõdéseket kötnek: általában 3-6 hónapra, esetleg egy évre szól a megállapodás, azonban az esetek túlnyomó többségében lehetõség adódik a hosszabbításra. Gyakori eljárás az is, hogy néhány nap vagy 1-2 hét próbaidõ után ajánlják csak fel a szerzõdést.

Fizetések

Az orvosi fizetések a besorolástól (SHO, staff grade, SpR, consultant) függõen változnak, ezért igen tág határok között mozognak.

Elhelyezkedési esélyek

Egyértelmûen a szakorvosok számára állnak rendelkezésre pozíciók, bár az elmút idõszakban lényegesen kevesebb, mint a korábbi években, ezért a jelöltek részérõl komoly elhatározás és türelem szükséges az elhelyezkedéshez.

Konzultánsi poszt bármily sok tapasztalattal is nehezen elnyerhetõ, ha a jelentkezõ nem rendelkezik megelõzõ, legalább fél éves, minimum staff grade fokozaton megszerzett munkatapasztalattal az Egyesült Királyságban. Ilyen szempontból az RMO-ként eltöltött idõ nem mérvadó.

Aktuális állásajánlataink az Egyesült Királyságban