Ajánlataink magánszemélyek részére

Általános személyiségkép:

A személyiség átfogó vizsgálata, mely tartalmazza a mentális képességek, az érzelmi jellemzõk, az akarat és az energiák, a szociabilitás, az én-viszony, a munkához való viszonyulás, az ösztönterületek és a motivációk vizsgálatát..
Az elemzés terjedelme 6-8 oldal; ára: 10.000 Ft +ÁFA

Rövidportré:

A vizsgálati tartományok változatlanok, azonban csak a legmarkánsabb karakterjegyek nyernek említést 2-3 mondatban, a személyiségnek mintegy vázlatát nyújtva.
Az elemzés terjedelme 1-1,5 oldal, ára: 3.000 Ft +ÁFA

Pályaorientációs vizsgálat:

Azon fiatalok számára nyújt segítséget a pályaválasztás során, akik nincsenek tisztában képességeikkel vagy bizonytalanok választásuk helyességét illetõen, illetve egyszerûen csak megerõsítést igényelnek a döntés meghozatala során.
Segítséget kaphat képességeinek, hajlamainak, beállítottságának megismerésében, tisztázásában, valamint a személyiségéhez illõ foglalkozási irányok ki,- illetve konkrét foglalkozások megjelölésében.
Ár: 10.000 Ft +ÁFA.

Párkapcsolati összeillõségi vizsgálat:

Olyan párok számára ajánlott vizsgálat, akik bizonytalanok közös jövõjüket illetõen, illetve akik kapcsolati problémákkal küzdenek és szeretnék tisztán látni ennek hátterét, valamint a sikeres orvoslás lehetõségeit.
Ár: 25.000Ft +ÁFA

Egyéb párkapcsolati jellegû problémák vizsgálata:

Bármely konkrét, egyéni élethelyzetbõl adódó kérdés megválaszolása.
Ár: 6.000 Ft +ÁFA-tól (a vizsgálat kiterjedtségének mértékétõl függõen).

Egyéb személyes problémák vizsgálata:

Bármely konkrét, egyéni élethelyzetbõl adódó kérdés megválaszolása.
Ár: 3.000 Ft +ÁFA-tól (a vizsgálat kiterjedtségének mértékétõl függõen).

Személyes tanácsadás:

Ár: 2.000 Ft +ÁFA /óra

Ajánlataink cégek, vállalkozások részére

Pályaalkalmassági vizsgálat:

Munkaerõ-felvétel esetén a legalkalmasabb személy adott posztra történõ kiválasztása, illetve tetszõleges számú pályázó igény szerinti rangsorolása.
A vizsgálat a megbízó által megadott szempontok mellett alapvetõen a mentális jellemzõket, az energiákat, a munkához való viszonyt, a szociabailitást, a beállítottságot és a motivációkat vizsgálja. Az én-viszony és az érzelmi élet csak annyiban kerül bele a vizsgálatba, amennyiben a szóban forgó állás betöltése szempontjából egyáltalán elengedhetetlen.

Ár: 20.000 Ft +ÁFA /fõ

Táblázatos értékelés esetén (szöveges értékelés nélkül, pontozásos módszerrel a megbízó által megadott szempontok alapján) az ár: 3.000 Ft + ÁFA / fõ.

Elõszûrõ:

Az adott állásra beérkezett összes pályázati anyag gyorselemzéses módszerrel történõ selejtezése, melynek célja, hogy a csak valóban alkalmas személyek értékelésére kelljen idõt fordítani.
Ár: 2.000 Ft +ÁFA /fõ

Helyszíni kiszállás:

Elõszûrõ a helyszínen is végeztethetõ.
Ár: 5.000 Ft + ÁFA /óra

Állapotkövetés:

Bizonyos idõközönkénti felmérés, mely a munkaerõt a munkaköréhez, feladatához, valamint a munkatársaihoz és a cégéhez való viszonyulása, illetve szakmai fejlõdésének és motiváltságának nyomon követése szempontjából vizsgálja.
Ár: 20.000 Ft +ÁFA / fõ

Karriertervezés (v. munkaerõ-fejlesztés):

A vizsgálat a továbbképzések megtervezéséhez nyújt személyre szabott segítséget a képességek és motivációk figyelembe vételével.
Ár: 20.000 Ft +ÁFA /fõ

Vezetõ-kiválasztás:

A legalkalmasabb személy kiválasztása az adott pozícióra, illetve tetszõleges számú jelölt igény szerinti rangsorolása.
A vizsgálat a megbízó által megadott szempontok mellett alapvetõen a mentális jellemzõket, az energiákat, a munkához való hozzáállást, az én-viszonyt, az érzelmi életet, a szociabailitást (kiemelten a vezetõi képességeket), a beállítottságot és a motivációkat vizsgálja.

Ár: 20.000 Ft +ÁFA /fõ (csoprtvezetõi szint); 30.000 Ft +ÁFA /fõ (középvezetõi szint);

min.40. 000 Ft +ÁFA /fõ (felsõvezetõi szint, az ár a cég méretének, jellegének, felépítésének függvénye is)

Team-építés:

A vezetõi csoport megtervezése a bennfoglalt pozíciókra szakmailag rátermett, és egymással hatékonyan együttmûködni képes személyek kiválasztásával.
Ár: 20.000 Ft + ÁFA /fõ

Tárgyalási stratégia:

Megbeszélésre, üzleti tárgyalásra kidolgozott stratégia, mely a tárgyaló felek elõzetes személyiség-vizsgálatán alapul. Segítségével a tárgyalás hatékonysága és sikere sokszorosára növelhetõ, mivel az üzletfél karakteréhez igazodó konkrét taktikai javaslatokat tesz.
Ár: 20.000 Ft +ÁFA /fõ

Személyes tanácsadás:

Ár: 5.000 Ft + ÁFA /óra

Az elemzéseket végzi:

Szabó Odett grafológus, írásszakértõ

Aláírások és szövegírások azonosítása, eredetiségük vizsgálata

Írásszakértõi módszerek segítségével megállapítható az íráshamisítás ténye
és módja. Hasznos lehet névtelen levelek szerzõinek beazonosítására,
végrendeletek, szerzõdések, különbözõ egyéb okiratok valódiságának
vizsgálatában.

A szolgáltatás díja függ a munka jellegétõl, az összehasonlítandó
írásminták mennyiségétõl, a rendelkezésre álló idõtõl és egyéb speciális
körülményektõl, de minimum 20.000.-Ft+ÁFA.

A vizsgálatokat végzi:

Szabó Odett grafológus, írásszakértõ